Coronavirus: Information vård och omsorg

Falköpings kommun följer rekommendationerna från svenska myndigheter. Här kan du läsa om hur de påverkar äldreboenden i kommunen.

Vanliga frågor och svar

Vad gäller vid besök på äldreboende?

Att tänka på som besökare

  • Stanna hemma och undvik nära kontakt med andra om du är sjuk, och har symtom som kan vara covid-19.
  • Håll god handhygien inför, under och efter besök. Handdesinfektion finns innanför besöksentrén.
  • Håll avstånd till personal och andra brukare på boendet (2 meter).

Vid bekräftad smitta

Om det finns bekräftad smitta på en avdelning avråder vi från besök. Anslag sätts då upp på avdelningens entrédörr.

Vad gäller om det finns bekräftad smitta på boendet?

Vid bekräftad smitta på boendet avråds besök. Anslag sätts då upp på avdelningens entrédörr som en information till dig som besökare. 

Hur arbetar ni för att förhindra smittspridning?

Vi har tydliga rutiner kring hur personalen arbetar med hygien (basala hygienrutiner) och våra medarbetare är vana att hantera situationer där smittspridning kan förekomma. Vi uppmanar våra medarbetare att stanna hemma om de känner sig sjuka i enlighet med Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Vilka hygienrutiner finns för vård- och omsorgspersonal för att minska risken för spridning av coronaviruset?

Inom all vård och omsorg används basala hygienrutiner enligt Socialstyrelsens föreskrifter. De ska tillämpas i alla vårdsituationer av all personal oavsett om det finns en känd smitta eller inte. Dessa basala hygienrutiner med tillhörande klädregler minimerar att personal sprider smitta mellan vårdtagare men också att man som personal sprider smitta till vårdtagaren. I tillägg till dessa rutiner finns också rutiner för användandet av så kallad skyddsutrustning.

Vad gör ni om någon på ett boende blir smittad?

Vi följer de vårdhygieniska riktlinjerna som Västra Götalandsregionen tagit fram vad gäller hantering av misstänkta och bekräftat smittade personer. Hanteringen kan se olika ut beroende på omständigheterna i det enskilda fallet. Västra Götalandsregionen leder arbetet, gör bedömningar och ansvarar för vilka som berörs av provtagning.

Om det finns bekräftad smitta på en avdelning avråder vi från besök. Anslag sätts då upp på avdelningens entrédörr.