På fritiden

Här har vi samlat tips och råd för att du ska kunna förbereda dig och vara trygg och säker på din fritid.

Elda utomhus

Var alltid försiktig när du eldar utomhus. Om du tänder en eld ansvarar du också för att den blir släckt. Kolla alltid brandriskprognosen innan du eldar. Gnistor far lätt iväg och kan antända skogsmark eller torrt gräs.

Ny lagstiftning

Sedan den 1 januari 2024 gäller en ny lagstiftning i avfallsförordningen som innebär att trädgårdsavfall ska lämnas till en återvinningscentral eller komposteras. Detta debatteras i Sverige just nu.

Man kan få dispens från förbudet mot eldning för en offentlig tillställning, till exempel en påskbrasa eller valborgsmässoeld. Du kan även behöva tillstånd från polismyndigheten om du ska elda en påsk- eller valborgsmässoeld på offentlig plats. För att få veta hur det ligger till i din kommun kontaktar du:

Eldningsförbud på grund av brandrisk?

Innan du eldar bör du kontrollera att det inte råder eldningsförbud i din kommun. Du kan gå in på SMHI Länk till annan webbplats. och kontrollera aktuell brandriskprognos eller ladda ner appen från MSB Länk till annan webbplats. som heter "Brandrisk ute".

Råd till dig som ska elda

 • Du som tänder en eld är ALLTID ansvarig för elden och att eldningen sker på ett säkert sätt
 • Ha alltid uppsikt över elden
 • Undvik att elda när det blåser
 • För att kunna ha elden under kontroll är ett tips att elda i en plåttunna med tillluftsöppning. Det minskar risken för spridning av brand och du kan fylla på med brännbart efter hand utan att brasan blir för stor
 • För att kunna ha elden under kontroll är ett tips att elda i en plåttunna med tillluftsöppning. Det minskar risken för spridning av brand och du kan fylla på med brännbart efter hand utan att brasan blir för stor
 • Du måste noga kontrollera att all glöd är släckt innan du lämnar platsen
 • Placera elden långt från byggnader, kraftledningar och brännbar vegetation för att undvika brandspridning
 • Ha alltid tillgång till en telefon om du skulle behöva larma
 • Ha tillgång till släckutrustning i form av vattenslang eller ruskor och ett par hinkar vatten.
 • Bildäck, plast och andra brandfarliga varor är rent olämpliga att placera i elden inte minst av miljöhänsyn
 • Tänk på omgivningen. När du eldar kan det bli mycket rök. Prata gärna med dina grannar innan du tänder på, så att röken inte irriterar dem.
 • Eldning inom tätbebyggt område är inte tillåtet. Det regleras av Miljö och Hälsa.

Släck elden så här:

 • Låt först elden brinna ut helt och hållet.
 • Släck sedan ordentligt med riktigt med vatten och rör om så att glöden slocknar.
 • Gräv upp marken under askan tills ingen glöd eller rök finns kvar.
 • Vattna rikligt på resterna av askan runt platsen. En liten spade och ett kärl kan vara bra att ha med till platsen.

Ta med en telefon så att du kan larma vid behov, SOS Alarm 112.

Brand ute

Hur du ska agera beror på storleken på branden och vad det är som brinner. Som vanligt är det Rädda - Varna - Larma - Släck som gäller.

 • Försök att uppskatta hur stort område som brinner och om det finns spridningsrisk.
 • Om det är möjligt, försök att själv eller med hjälp av någon släcka branden. Ta hjälp av det som finns i närheten, till exempel en hink med vatten.

Vid frågor

 • Ring Kommunernas samordningscentral 0515-88 58 80 gällande Falköping, Götene, Skara och Tidaholms kommun.

Flytväst

Små barn härmar vuxna. Föregå med gott exempel och ha flytväst du också.

Varje år drunknar cirka 10 barn i Sverige och 30-40 barn vårdas på sjukhus till följd av de skador de fått vid drunkningstillbud. Ofta handlar det om bristande övervakning av små barn (Källa: MSB).

Det krävs bara några centimeter vatten för att ett barn ska drunkna och därför kan även små vattensamlingar vara farliga. Till exempel diken, vattenfyllda gropar, vattentunnor, plaskdammar, trädgårdspooler och bassänger.

Hyr flytväst

På våra stationer i Falköping, Skara och Tidaholm finns det möjlighet att hyra flytväst. I Götene kommun finns flytvästar att hyra på medborgarkontoret. Vi hyr ut både räddningsvästar och seglarvästar.

Öppet helgfria vardagar

Falköping klockan 7.30-16.30
Tidaholm klockan 7.30-16.30, OBS! personalen kan under viss tid vara på uppdrag.
Skara klockan 7.30-16.30, OBS! personalen kan under viss tid vara på uppdrag.
Götene klockan 8.00-17.00 (medborgarkontoret)

Vid köp av flytväst

Flytvästen ska vara

 • Godkänd, CE-märkt och uppfylla säkerhetskraven
 • Märkt 100N eller högre
 • Anpassad efter kroppsvikt och inte för stor
 • Ordentligt knäppt
 • Utanpå alla andra kläder

Flytväst till barn ska vara:

 • Av typen räddningsväst, det vill säga med krage och grenband. Räddningsvästen kan vända ditt barn till ryggläge om det skulle hamna i vattnet
 • Röd, gul eller orange färg så att barnet syns väl om det hamnar i vattnet

Om du köper en begagnad flytväst bör du kontrollera sömmar, spännen, band och ytterhölje. Äldre västar blir ofta sköra i yttertyget och går sönder om barnet hamnar i vattnet.

Läs mer om flytväst på Svenska Livräddningssällskapet. Länk till annan webbplats.

Fyrverkeri

Fyrverkerier och smällare är festligt och trevligt, men kan också orsaka oro för människor och djur. Därför är användandet av pyroteknik reglerat.

Det finns alltid risker med fyrverkerier och den vanligaste orsaken till olyckor är felhantering. När du ska skjuta fyrverkerier är det viktigaste att följa anvisningarna och att vara nykter.

Säkrare fyrverkeri

 • Kontrollera att fyrverkeripjäsen inte är skadad. Lämna alltid tillbaka skadade pjäser där du köpte dem.
 • Förbered ditt fyrverkeri i god tid.
 • Var nykter.
 • Läs bruksanvisningen.
 • Håll inte en fyrverkeripjäs i handen om inte bruksanvisningen tillåter det.
 • Luta dig aldrig över en tänd fyrverkeripjäs.
 • Håll dig, och åskådare, på behörigt säkerhetsavstånd.
 • Vänta 10-20 minuter med att gå fram till en fyrverkeripjäs som inte fungerar.
 • Visa hänsyn mot människor och djur.

Vad gäller i din kommun?

Var och när du får skjuta smällare och fyrverkerier varierar beroende på vilken kommun du bor i. Läs igenom din kommuns lokala ordningsföreskrifter innan du ger dig ut!

Grilla

Planera grillningen ordentligt. Var utomhus på en säker plats. Ta för vana att ha en trädgårdsslang eller en hink vatten med en skopa i närheten för att kunna släcka om något antänds utanför grillen.

Är det varmt och torrt ute är det bra att kolla upp om det är eldningsförbud. Har kommunen eller räddningstjänsten utfärdat eldningsförbud får du inte grilla överallt.

Använd rätt typ av tändvätska

Den vätska du använder för att tända grillen ska vara avsedd för tändning av grillkol eller briketter. Eltändare är ett säkert och miljövänligt sätt att tända. Även tändpapper, tändgelé och tändblock är säkra sätt att tända grillen med. Följ bruksanvisningarna för respektive produkt.

Använd inte bensin, etanol, metanol, T-sprit eller bränsle för spritkök som tändvätska. Häller du T-sprit på lågor eller heta ytor kan gas- och luftblandningen i flaskan antändas i en explosion och ge omfattande brännskador och starta en brand.

Släck grillen ordentligt

När grillningen är avslutad, släck kvarvarande glöd och aska med vatten eller placera grillen försedd med lock utomhus på säker plats. Större kolbitar eller briketter kan fortsätta att glöda i flera timmar efter grillningen. Många bränder har uppstått när man tömt grillen eller slängt engångsgrillar bland soporna utan att kontrollera att de var helt släckta.

Bränder kan även uppstå när grillar med glödrester placeras inomhus i garage och liknande eller intill ytterväggar. Glöden avger giftig kolmonoxid. Placera därför aldrig en grill som innehåller glöd inomhus eller i ett slutet utrymme. Kolmonoxid är en starkt giftig gas.

Grilla på balkongen

Kolgrillar är inte lämpliga att använda på balkonger, använd istället en elgrill eller gasolgrill. Det finns inget förbud i lagen som förbjuder grillning på balkongen, men många hyresvärdar och bostadsrättsföreningar har särskilda ordningsregler som gäller grillning på balkongen.

Även om din hyresvärd inte förbjudit grillning på balkongen får du inte störa dina grannar. Röken från grillen kan vara obehaglig och kan räknas som en störning.

Gasolgrill

Gasol i sig är inte giftig men mycket brandfarlig vid kontakt med luft. Det är förbjudet att förvara gasolflaskor i källare eller vindsutrymmen. I en lägenhet får man förvara gasolbehållare av högst fem liters storlek. Större behållare kan förvaras avskilda från bostaden i ventilerat utrymme. Kompositflaskor är lättare än vanliga flaskor men de är gjorda av glasfiberarmerad plast så olyckor kan ske om de kommer för nära brännaren. Byt eller koka lavastenarna varje år så minskar du risken för fettbränder.

På semestern (campingplats, båt, resa)

På campingplatsen

Ska du fira semestern i husvagn, tält eller kanske husbil? Även när du reser och bor borta ska du se till att du är trygg och säker. Din trygghet vad gäller brandsäkerhet är minst lika viktig där som i din bostad.

I husvagnen och husbilen

 • Ställ inte din husvagn eller husbil närmre än fyra meter från din granne.
 • Brandvarnaren är given även här. Du sover tryggare med sådan livvakt.
 • Se till att gasolen inte läcker. Det finns både läckagevarnare eller läckspray att använda till detta. Prata med din gasleverentör.
 • Utrymmet är begränsat vilket innebär att du måste vara extra försiktig med levande ljus. Tänk på var du placerar dem så de inte står för nära något som lätt tar eld.
 • Vi rekommenderar att du har en handbrandsläckare, om något skulle hända.

I tältet

 • Ha aldrig öppen låga eller glödande kol i tält eller förtält. Det kan vara lockande en kylig kväll att få lite extra värme i tältet från grillens glöd, men elden "äter" syre och det har hänt att människor kvävts i sömnen. Ett tält kan också övertändas snabbt och av elden bildas giftiga gaser.
 • Ha alltid en kniv tillgänglig så att du snabbt kan ta dig ut ur tältet om något oförutsätt skulle hända.

I båten

Åtta av tio hushåll har installerat brandvarnare sitt hem. Men hur är det ombord på båten? Tänk på att kontrollera och kanske byta batteri på brandvarnaren innan färden börjar. Ha även en handbrandsläckare ombord. Vi rekommenderar en pulversläckare om 6 kilo.

Brandvarnaren reagerar snabbt på den livsfarliga röken och avger då en larmsignal som varnar dig tidigt så att du kan sätta dig själv och andra i säkerhet.

Läs mer om båtvett på Svenska Livräddningssällskapet. Länk till annan webbplats.

Minska risken för brand

Bränder ombord på fritidsbåtar uppkommer oftast i samband med matlagningen. Så ta det lugnt och planera dina utrymmen.

 • Se till att det inte står onödiga saker på spisen och att det är fritt runt om.
 • Har du sprit eller fotogenkök är risken ofta störst vid påfyllning.
 • Har du gasolkök är det läckage som är största risken. Det finns läckagevarnare - en bra livförsäkring.
 • När du ska tanka båten är det några saker att tänka på. Se till att munstycket är nere i tankhålet eller tratten. Häll inte bensinen från hög höjd, då finns det risk att statisk elektricitet kan antända bensinen.
 • Alla - vuxna som barn- ska ha flytväst ombord - det tycker vi är självklart. Läs mer om flytväst.

På resan

Resebrandvarnare

Ett bra skydd är att köpa en resebrandvarnare som du kan hänga upp i taket i ditt rum. En tidig varning ger dig en bättre chans att ta dig ut. Vissa resebrandvarnare har också en extrafunktion som tjuvlarm som man kan koppla till hotellrumsdörren. När dörren öppnas tjuter larmet.

Kontrollera innan du reser att brandvarnaren fungerar och att batterierna är OK.

Utrymningsplaner och nödutgångar

På alla hotell och passagerarfartyg ska utrymningsplaner finnas och nödutgångar vara väl skyltade. Kolla dessa det första du gör.

Om det skulle bli aktuellt att utrymma, kan det vara svårt att se skyltarna och dessutom är det bråttom. Så tänk efter före - så kan du agera säkert och göra rätt om något skulle inträffa.

Säkerhetsföreskrifter

På hotell och färjor finns det säkerhetsföreskrifter. Ta del av dessa. Det tar bara någon minut att läsa igenom.

Synas i trafiken

40 procent av alla trafikolyckor där gående är inblandade inträffar när det är mörkt. Genom att bära reflexer syns du bättre och minskar risken för att råka ut för en olycka betydligt.

En bra reflex syns i mörker eller under dåliga siktförhållanden när den träffas av ljuset från en strålkastare på en bil. Det beror på att reflexerna återkastar det starka skenet från strålkastaren.

Om du har mörka kläder upptäcker en bil med halvljus dig på 20-30 meters avstånd och om du har ljusa kläder syns du från 60 meter. Om du bär reflex ser bilen dig redan på 125 meters avstånd. Observera att du syns ännu sämre på vintern och vid vått väglag. Dessutom blir bilens bromssträcka längre, ofta 2-4 gånger längre än vid normalt väglag. När du har reflex finns det en chans för bilföraren att se dig och hinna väja eller bromsa in i tid.

Tänk på att en reflex inte fungerar i all evighet, den behöver ibland bytas ut. Ha som vana att varje år se över dina reflexer.

Så kontrollerar du om reflexen fungerar:

 • Häng upp den gamla reflexen och en ny reflex i ögonhöjd i ett mörkt rum.
 • Lys på reflexerna med en ficklampa från ca fyra meters avstånd.
 • Om den gamla refexen syns betydligt sämre än den nya, då är det dags att byta ut den.

Läs mer om reflexer på NTF Länk till annan webbplats.

Säkerhet på is

Det finns ingen helt säker is. Testa alltid isen innan du ger dig ut och ha alltid med dig någon i sällskap och nödvändig utrustning. Om någon går igenom isen ska du ringa 112.

Testa isens tjocklek

Testa isens tjocklek med hjälp av en isspik. Det ska vara minst tio centimeters kärnis för att du ska kunna gå på den. Kärnisen är genomskinlig och hård. Mörkare färg tyder på en tunnare is.

Var försiktig om du ser tjocka drivor av snö, isen kan vara bortsmällt under snön. Det finns ingen helt säker is. Isen förändras hela tiden, bland annat på grund av väderlek och vattenströmmar. Vårisar är särskilt förrädiska.

Om du hamnar i vattnet

 • Vänd dig om mot det håll du kom ifrån.
 • Är iskanten tunn så försök att hacka dig fram till is som kan bära dig. Först då kan du ta fram dina isdubbar.
 • Jobba med en isdubb i taget och ta hjälp av ett kraftigt simtag med benen för att häva dig upp.
 • När du väl är uppe - res inte på dig utan fortsätt åla dig fram på isen.

Ring 112

Påkalla alltid uppmärksamhet från din omgivning och ring eller be någon annan ringa nödnumret 112. Det är inte säkert att du ensam kan klara en livräddning och det är alltid en fara med att bli nedkyld. Om personen är vid medvetande och har huvudet ovan vattenytan kan du planera dina insatser ordentlig i stället för att agera i panik.

Läs mer om issäkerhet på Svenska Livräddningssällskapet Länk till annan webbplats.