Försäljning av byggnader

Kommunens byggnadsbestånd förvaltas av fastighetsavdelningen. Om kommunen vill avyttra någon byggnad sker det via stadsbyggnadsavdelningens mark- och exploateringsenhet.

Utgångspunkten är att sälja hela fastigheten det vill säga mark med tillhörande byggnad.

Det står kommunen fritt att välja köpare (fri prövningsrätt). I vissa fall väljer kommunen att sälja till de kommunalt ägda företagen Falköpings Hyresbostäder AB (bostäder) eller Fastighetsaktiebolaget Mösseberg (lokaler). I något fall kan det även vara så att kommunen på grund av särskilda skäl väljer att sälja till en särskilt utsedd köpare. I sådana fall bestäms köpeskillingen efter värdering av auktoriserad värderingsman. Annars är strävan att genomföra en öppen försäljning med hjälp av fastighetsmäklare där alla spekulanter är välkomna.

Observera att kommunens fria prövningsrätt även gäller vid en budgivning hos fastighetsmäklare. I de flesta fallen vill vi veta vad köparen tänker använda byggnaden till, något som kan påverka om en affär ska genomföras. Vi gör även en noggrann undersökning hos andra myndigheter för att motverka oegentligheter med skatter, organiserad brottslighet med mera.

När kommunen har en fastighet till försäljning kommer du att kunna läsa om det här.