Energibidrag

Du kan söka flera stöd och bidrag för förnybar energi.

Den 1 januari 2021 gjordes en förändring i bidrag till solceller, batterilager och laddplatser för hemmabruk. Istället för att göra en ansökan som handläggs och bidrag betalas ut efter du har gjort investeringen har staten nu infört ett rotavdrag för grön energi. Du får alltså avdraget direkt på fakturan vilket förenkar din hantering. Installationsfirman gör istället pappersjobbet.

  1. Installation av nätanslutet solcellssystem.
    Skattereduktion ges med 15 procent av kostnaden för arbete och material.
  2. Installation av system för lagring av egenproducerad elenergi.
    Skattereduktion ges med 50 procent av kostnaden för arbete och material.
  3. Installation av laddningspunkt till elfordon.
    Skattereduktion ges med 50 procent av kostnaden för arbete och material.

Läs mer om stöd för grön teknik hos Skatteverket Länk till annan webbplats..