Motions- och cykelspår

På Mösseberg finns ett antal motions- och cykelspår. De utgår från parkeringsplatsen vid motionscentralen.

Fel vid laddning av objekt.
Motionsspårens sträckning

Spår eller led

Längd

Elljus

Övrigt

Vintergatan

(svart/vit)

3,3 km

Ja

Plogas under vintertid. Fotgängare har företräde.

Röda spåret

2,5 km

Ja

Kuperat, skidspår vintertid.

Blå spåret

2,5 km

Ja

Flackt

Lättillgängligt för exempelvis rullstol, skidspår vintertid.

Gula spåret

5 km

Nej

Kuperat spår som går utmed äng och i skog

Gröna spåret/Burma

5,7 km

Nej

Flackt, skidspår vintertid

Lila spåret/Milen

10 km

Nej

Kuperat. Går på både befintliga spår och i naturmark

IK Wilskes spår, rött

2 km

Nej

IK Wilskes spår börjar vid Bergstugan

IK Wilskes spår, blått

4 km

Nej

IK Wilskes spår börjar vid Bergstugan

IK Wilskes spår, gult

9 km

Nej

IK Wilskes spår börjar vid Bergstugan

Cykel/mountainbike

I augusti 2022 invigdes den nya Mösseberg MTB Arena. På mountainbikebanan finns avsnitt både för nybörjaren såväl som den mer erfarne.

Vid motionscentralen finns fler spår för cykel/mountainbike:

Skidspår

Ett skidspår med konstsnö finns i direkt anslutning till motionscentralen. Skidspår med natursnö prepareras efter hand.