EU-val 2024 i Falköping

Den 9 juni är det val till Europaparlamentet. Här kan du läsa om din rösträtt och olika sätt som du kan rösta på i valet. För att ha rösträtt måste du ha fyllt 18 år senast på valdagen. Är du upptagen i röstlängden och har rösträtt får du ett röstkort hemskickat.

euflagga

Det robusta svenska valsystemet

Det svenska valsystemet är robust och grundar sig på allmän och lika rösträtt. Vårt valsystem är decentraliserat - röstning sker över hela landet, det är transparent - röstmottagning och rösträkning är offentliga och alla röster räknas manuellt och
kontrollräknas minst två gånger.

Förtidsröstning 22 maj-9 juni

Du kan förtidsrösta mellan 22 maj-9 juni. Ta med röstkort och legitimation när du ska förtidsrösta i någon av nedanstående förtidsröstningslokaler.

Om förtidsröstning på www.val.se Länk till annan webbplats.

Röstningslokal

Öppettider

Falköping

fd Församlingshemmet

ingång Warenbergsgatan 5

 • Onsdag-torsdag 22-23 maj
  klockan 13.00-19.00
 • Fredag-söndag 24 maj-26 maj
  klockan 10.00-14.00
 • Måndag-torsdag 27 maj-30 maj
  klockan 13.00-19.00
 • Fredag-söndag 31 maj-2 juni
  klockan 10.00-14.00
 • Måndag-torsdag 3 juni-6 juni
  klockan 13.00-19.00
 • Fredag-lördag 7 juni-8 juni
  klockan 10.00-14.00

Floby

Kommunalhuset i Floby,
nedervåningen
Storgatan 55, Floby

 • Måndag 27 maj-fredag 31 maj
  klockan 15.00-18.00

Gudhem

Församlingshemmet
i Gudhem
Klostervägen 15, Gudhem

 • Måndag 27 maj-fredag 31 maj
  klockan 15.00-18.00

Kinnarp

Kinnarps bibliotek,
Kinnarpsskolan
Tångavägen 7, Kinnarp

 • Måndag 3 juni-fredag 7 juni
  klockan 15.00-18.00

Stenstorp

Äldreboendet
Gamla Björktuna

Ågatan 8, Stenstorp

 • Måndag 3 juni-fredag 7 juni
  klockan 15.00-18.00

Vartofta

Vartofta bibliotek
Elvagatan 1, Vartofta

 • Måndag 27 maj-fredag 31 maj
  klockan 15.00-18.00

Åsarp

Alvershus i Åsarp
Redvägsgatan 3, Åsarp

 • Måndag 3 juni-fredag 7 juni
  klockan 15.00-18.00

Karta förtidsröstningslokaler

Valmyndighetens kartor över förtidsröstningslokaler Länk till annan webbplats.

Förtidsröstning 9 juni − valdagen

Du som inte har möjlighet att besöka din vallokal på valdagen 9 juni kan rösta i kommunfullmäktiges sesssionssal i Stadshuset i Falköping. Öppet klockan 08.00-21.00 på valdagen.

Ta med röstkort och legitimation.

Rösta på valdagen söndag 9 juni

I kommunen finns det 18 valdistrikt. I varje valdistrikt finns en vallokal. På ditt röstkort kan du se i vilken vallokal du ska rösta. På valdagen 9 juni är alla kommunens vallokaler öppna klockan 08.00–21.00. Ta med legitimation till vallokalen.

Om röstning i vallokal på valdagen på www.val.se Länk till annan webbplats.

Valdistrikt

Vallokal

Centrum

Vindängens skola (nya entrén)

Kyrkerör

Stadshushallen

Dotorp - Tåstorp

Dotorpsskolan (idrottshallen)

Bestorp - Mösseberg

Mössebergsskolan (matsalen)

Fredriksberg

Kulturskolan vid Ållebergsgymnasiet (foajén)

Ranten - Grönelund

Centralskolan (matsalen)

Vilhemsberg - Åttagård

Ållebergsgymnasiet (foajén före matsalen)

Södra Bestorp - Nedre Mösseberg

Ranliden

Bergsliden

Lärcenter

Vilske

Kommunalhuset i Floby (nedervåningen)

Floby

Kommunalhuset i Floby (2:a våningen)

Odensberg

Odensbergsskolan

Åsarp - Kättilstorp

Ekebergahallen i Åsarp (idrottshallen)

Kinnarp - Slutarp

Kinnarpshallen (idrottshallen)

Vartofta

Vartofta skola (idrottshallen)

Stenstorpsbygden

Gustaf Dalénskolan (idrottshallen)

Stenstorp

Äldreboendet Gamla Björktuna (samlingssalen)

Gudhem - Broddetorp

Gudhems skola


Röstkort

Valmyndigheten skickar ut röstkort till alla röstberättigade senast 22 maj. Är du upptagen i röstlängden, och har rösträtt, får du ett röstkort hemskickat. De uppgifter om namn och adress, som Valmyndigheten använder, hämtas från folkbokföringen 30 dagar före valdagen.

Röstkortet innehåller information om var du kan rösta. Om du anser att röstkortet innehåller fel, till exempel fel rösträtt, kan du begära rättelse i röstlängden hos Länsstyrelsen.

Om röstkort på www.val.se Länk till annan webbplats.

Om rösträtt och röstlängd på www.val.se Länk till annan webbplats.

Hjälp vid röstning

Du kan få hjälp att rösta i vallokalen om du behöver det. Du kan också utse ett
bud som röstar i ditt ställe, om du inte kan ta dig till vallokalen. Ett annat
alternativ är att anlita kommunens ambulerande röstmottagare.
Att rösta med bud betyder att någon annan än du själv transporterar rösten till vallokalen eller till en lokal för förtidsröstning.

Vem kan budrösta?

Du kan rösta med bud av följande anledningar:

 • sjukdom
 • ålder
 • funktionsnedsättning
 • intagen på häkte eller kriminalvårdsanstalt
 • om du bor eller vistas vid en lantbrevbärarlinje kan du också budrösta med hjälp av lantbrevbäraren

Personer som kan vara bud

Budet ska vara minst 18 år gammal. Följande personer kan vara bud:

 • din make, maka eller sambo
 • din, makens, makans eller sambons barn, barnbarn, föräldrar eller syskon
 • de som yrkesmässigt eller på liknande sätt ger väljaren vård, eller de som annars brukar hjälpa dig i personliga angelägenheter
 • lantbrevbärare
 • anställda vid häkte eller kriminalvårdsanstalt
 • ambulerande röstmottagare utsedda av kommunens valnämnd

Ambulerande röstmottagare

Om du inte känner någon som kan vara bud åt dig, kan Falköpings kommun ordna med en ambulerande röstmottagare. Detta gäller dig som inte kan ta dig till röstningslokal på grund av sjukdom, ålder eller funktionsnedsättning.

Ambulerande röstmottagning betyder att röstmottagare kommer till ditt hem eller annan plats där du befinner dig för att ta emot din röst.

Din röst ska göras i ordning på samma sätt som en förtidsröst i en lokal för förtidsröstning.

Du bokar ambulerande röstmottagare via kommunens växel telefon 0515-88 50 00.

Särskilt material behövs för att rösta med bud

Du behöver ett särskilt material för att rösta med bud. Det kan du beställa det hos Valmyndigheten eller kommunen.

Valsedlar kan du eller den som hjälper dig hämta på alla ställen där du kan rösta eller beställa direkt från partierna.

Om röstning med bud på www.val.se Länk till annan webbplats.

Om röstning från utlandet på www.val.se Länk till annan webbplats.

Hjälp i lokalen

Du som inte själv kan göra i ordning din röst, det vill säga stoppa ner valsedeln i valkuvertet eller sätta kryss för en kandidat, kan be någon i lokalen om hjälp.

Du bestämmer vem som ska hjälpa dig

Du bestämmer själv vem som ska hjälpa dig. Du kan också be någon av röstmottagarna om hjälp. Röstmottagarna får inte berätta för någon vad du har röstat på.

Alla ställen för röstmottagning ska vara tillgängliga för personer med funktionsnedsättning. Om du ändå inte kan ta dig in i en lokal för röstmottagning, kan röstmottagarna hämta upp rösten utanför lokalen.

Offentlig rösträkning

Onsdag 12 juni klockan 09.00 sker offentlig rösträkning i Stadshuset, Falköping.

Valnämnden sammanträder för preliminär rösträkning av förtidsröster med mera. Mötet är offentligt och allmänheten är välkommen att närvara.

Kontakt

Välkommen att kontakta oss om du har frågor.

Valnämndens kansli

Falköpings kommun
Stadshuset
S:t Sigfridsgatan 9
521 81 Falköping

Telefon växel 0515-88 50 00
E-post valnamnden@falkoping.se
www.falkoping.se/val

Valmyndighetens valupplysning

Telefon 020-825 825
E-post valet@val.se
www.val.se

Information till partier

Förtidsröstningslokaler med begränsat tillträde

Valnämnden har beslutat att ordna förtidsröstning med begränsat tillträde i två lokaler. Röstningen i dessa lokaler är inte öppen för allmänheten. För mer information och öppettider kontakta Valnämndens kansli.
Telefon växel: 0515-88 50 00
E-post: valnamnden@falkoping.se

Samdistribution av valsedlar

I Falköping kommun har valnämnden beslutat om samdistribution av valsedlar för de partier som anmält deltagande i valet.

De så kallade ”enprocentspartierna” har rätt till distribution och utläggning av sina valsedlar enligt vallagen. ”Enprocentpartierna” är de partier som vid något av de två senaste valen till Europaparlamentet fått mer än en (1) procent av rösterna, det vill säga; Arbetarepartiet - Socialdemokraterna, Centerpartiet, Kristdemokraterna, Liberalerna (fd Folkpartiet), Miljöpartiet de gröna, Moderaterna, Piratpartiet, Vänsterpartiet, Värdigt Liv (tidigare Feministiskt initiativ). Dessa partiers valsedlar levererar Valmyndigheten direkt till valnämnderna med det övriga valmaterialet.

Övriga partier får ordna med utläggning av valsedlar i vallokaler och röstningslokaler själva. För dessa partier har valnämnden i Falköpings kommun beslutat att erbjuda samdistribution av valsedlar, vilket underlättar hanteringen av valsedlar för de mindre partierna så att de inte behöver leverera valsedlar till samtliga vallokaler och röstningslokaler.

Om ett parti vill delta i samdistributionen ska valsedlarna levereras till kommunen färdigpackade och uppdelade per vallokal/röstningslokal. Respektive kartong/förpackning ska vara tydligt uppmärkta med namn på röstningslokal och vallokal. Senaste datum för inlämning av valsedlar är den 13 maj 2024.

Kontaktperson för inlämning av valsedlar är Peter Sjöberg.
E-post: peter.sjoberg@falkoping.se
Telefon: 0515-88 50 12

Valsedlarna skickas till:
Falköpings kommun
Valkansliet/Peter Sjöberg
S:t Sigfridsgatan 9
521 81 Falköping

Det går också bra att lämna in dem i Stadshusets reception och adressera dem till Valkansliet/Peter Sjöberg.

Valnämndens beslut om samdistribution Pdf, 27.8 kB.

Tips och råd i valtider

Rösta – det är din demokratiska rättighet! Ordet demokrati kommer från grekiskan och betyder folkstyre. I regeringsformen, som är en del av grundlagen, står det att all offentlig makt utgår från folket och att folkstyrelsen bygger på fri åsiktsbildning och på allmän och lika rösträtt.

Det krävs mer av internetanvändare i dag än någonsin tidigare. Att förstå olika digitala informationsflöden och att vara källkritisk är mycket viktigt.
Internetstiftelsen i Sverige, IIS, är en oberoende allmännyttig organisation som verkar för en positiv utveckling av internet.

Internetstiftelsen har även startat www.internetkunskap.se Länk till annan webbplats. för den som vill lära sig mer genom korta faktafilmer och fördjupande artiklar, och på så sätt öka sin digitala kompetens.